2015-12-21

Nemzetiségi oktatás

Intézményünkben 1996-ban vezettük be a német nemzetiségi oktatást. Iskolánk az idegennyelv-oktató programot megvalósító nemzetiségi iskolák közé tartozik, ami azt jelenti, hogy első osztálytól kezdve minden nap van német nyelvóra. Órarendbe iktattuk a nemzetiségi népismeret oktatását, valamint a magyarországi német néptáncok tanítását is. Mindkét tantárgy heti egy órával illeszkedik a gyermekek órarendjébe.

Néhány éve Pedagógiai Programunk része a nyolcadik évfolyam végén a Piros iskolás német záróvizsga, amely valamennyi tanulónk számára kötelező. Diákjainknak szóban és írásban is számot kell adniuk német nyelvtudásukról, valamint a népet népismeretből szerzett ismereteikről.

Minden évben részt veszünk a nemzetiségi iskolák számára megrendezett országos tanulmányi, kórus-, versmondó- és színjátszó versenyeken, ahol számtalan alkalommal az élmezőnyben végeztünk. Nemzetiségi népdalkörünk és táncosaink rendszeresen szerepelnek kerületi és regionális nemzetiségi találkozókon, a kerületi sváb bálon, a német testvériskolánkból érkező csoportok tiszteletére rendezett fogadásokon és egyéb rendezvényeken.

01_collage_1

Nevelő-oktató munkánk során folyamatos kapcsolatot tartunk a XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzattal (NNÖ). Nemzetiségi programjainkat jelentősen támogatják.

Az iskolában működő oktatási forma a német nemzetiségi nyelvoktatás és hagyományőrzés. A törvény szerint ebben az oktatási formában a nemzeti, etnikai, kisebbségi-anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kulturális- és népismereti anyag átadásának kell szerepelni. Iskolánk fő célja tehát, hogy a nemzetiségi oktatás valósítsa meg – a magyarországi közoktatás részeként – a Nemzeti Alaptantervben meghatározott célkitűzéseket és feladatokat. Egyidejűleg biztosítsa a nemzetiségi nyelv megtanulását, valamint a nemzetiség történelmének, kultúrájának, hagyományainak megismerését. A német nyelv megtanulása és mindenre kiterjedő használata a legfontosabb feltétele a Magyarországon élő német nemzetiségnek, mint népcsoportnak való fennmaradásra. A nyelv a kultúra fontos része, mely az elődök kultúráját is magában foglalja, s egyben a nemzeti kisebbség értékes örökségét jelenti.

Pedagógiai programunk nemzetiségi célja: a nemzetiségi nyelv tanításával és a népismeret témaköreinek feldolgozásával járuljon hozzá a nemzetiségi oktatás céljainak megvalósításához, tehát a nemzetiségi identitás, a magyarországi németek szokásainak és hagyományainak megőrzéséhez. Gyermekeink ünnepélyeinken, versenyeinken német nemzetiségi ruhát viselnek.

01_collage_2

Tevékenységeink a nemzetiségi hagyományőrzés területén:

ŐSSZEL

– Sváb népszokások felelevenítése
– nemzetiségi kirándulás egy nemzetiségi faluba, faluünnep idején
– sváb művész (képzőművész, zenész, költő, író) meghívása az iskolába rendkívüli órák megtartására
– Márton-napi hagyományőrző ünnepség

TÉLEN

– bécsi kirándulás a hagyományos karácsonyi vásárra
– nemzetiségi karácsony
– országos nemzetiségi szavaló-és színjátszó verseny iskolai fordulója
– Rosenmontag – farsangi felvonulás az iskolában

TAVASSZAL

– kapcsolattartás az anyaországgal (németországi cserekapcsolat, ausztriai kirándulás lebonyolítása)
– országos nemzetiségi tanulmányi versenyek írásbeli- és szóbeli fordulói
– bécsi kirándulás a húsvéti vásárra
– részvétel a Német Nemzetiségi Önkormányzat programjain

NYÁRON

– nemzetiségi hagyományőrző tábor
– németországi, ausztriai táborozás

Kapcsolattartás az anyaországgal:

1990 óta cserekapcsolatot tartunk fenn a bajorországi Marktoberdorf iskolájával. A német nyelvet magabiztosan beszélő 6-8. osztályos tanítványaink április végén 10 napot töltenek vendéglátó családoknál Németországban, majd a következő héten a magyar családok látják vendégül a bajor gyerekeket. Céljaink ezzel kapcsolatban:
– nemzetközi kapcsolatok szélesítése
– országismereti tananyag kibővítése (földrajz, német nyelv)
– népismereti anyag kibővítése (hon-és népismeret, német népismeret)
– szokások, iskolarendszer összehasonlítása
– más országok, távoli tájak kultúrák megismerése

Knábné Lakatos Marianna
német nyelvi munkaközösség vezető

Közzétéve: 2016. április 21.
Frissítve: 2021. április 19.