2015-12-21

Nemzetiségi oktatás

Német nemzetiségi oktatás

Intézményünkben 1996-ban vezettük be a német nemzetiségi oktatást. Iskolánk az idegennyelv-oktató programot megvalósító nemzetiségi iskolák közé tartozik, ami azt jelenti, hogy első osztálytól kezdve minden nap van német nyelvóra. Órarendbe iktattuk a német népismeret oktatását, valamint a magyarországi német néptáncok tanítását is. Mindkét tantárgy heti egy órával illeszkedik a gyermekek órarendjébe.
Kattintson ide a tanusítvány megtekintéséhez.
Pedagógiai Programunk része a nyolcadik évfolyam végén a Piros iskolás német záróvizsga, amely valamennyi tanulónk számára kötelező. Diákjainknak szóban és írásban is számot kell adniuk német nyelvtudásukról, valamint a népet népismeretből szerzett ismereteikről.
Iskolánk több éve működik közre DSD I nyelvvizsga helyszínként.

Természetesen az alsóbb évfolyamokon tanuló diákjaink is büszkélkedhetnek sikerekkel különböző nyelvi versenyeken (kerületi, fővárosi, országos szinten). Azonban nem csak a német nyelv, hanem más tantárgyak is fontosak számunkra. Kiváló pedagógusok tanítják a hozzánk járó gyermekeket, támogatják őket és segítik felkészülésüket a középiskolai felvételik során. Iskolánk lehetőséget biztosít mind a felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás területeken. Számos sportolási és kézműves foglalkozás várja a gyermekeket délutánonként.

Minden évben részt veszünk a nemzetiségi iskolák számára megrendezett országos tanulmányi, kórus- és versmondó versenyeken, ahol számtalan alkalommal az élmezőnyben végeztünk. Német népdalkörünk és táncosaink rendszeresen szerepelnek kerületi és regionális nemzetiségi találkozókon, a kerületi sváb bálon, a német testvériskolánkból érkező csoportok tiszteletére rendezett fogadásokon és egyéb rendezvényeken.

01_collage_1

Nevelő-oktató munkánk során folyamatos kapcsolatot tartunk a XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzattal (NNÖ). Nemzetiségi programjaink megvalósítását jelentősen támogatják. Az iskolában működő oktatási forma a német nemzetiségi nyelvoktatás és hagyományőrzés. A törvény szerint ebben az oktatási formában a nemzeti, etnikai, kisebbségi-anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kulturális- és népismereti anyag átadásának kell szerepelni. Iskolánk fő célja tehát, hogy a nemzetiségi oktatás valósítsa meg – a magyarországi közoktatás részeként – a Nemzeti Alaptantervben meghatározott célkitűzéseket és feladatokat. Egyidejűleg biztosítsa a nemzetiségi nyelv megtanulását, valamint a nemzetiség történelmének, kultúrájának, hagyományainak megismerését.

A német nyelv megtanulása és mindenre kiterjedő használata a legfontosabb feltétele a Magyarországon élő német nemzetiségnek, mint népcsoportnak való fennmaradásra. A nyelv a kultúra fontos része, mely az elődök kultúráját is magában foglalja, s egyben a nemzeti kisebbség értékes örökségét jelenti.

Pedagógiai programunk nemzetiségi célja: a német nyelv tanításával és a népismeret témaköreinek feldolgozásával járuljon hozzá a nemzetiségi oktatás céljainak megvalósításához, tehát a nemzetiségi identitás, a magyarországi németek szokásainak és hagyományainak megőrzéséhez. Gyermekeink ünnepélyeinken, versenyeinken német nemzetiségi ruhát viselnek.

01_collage_2

Tevékenységeink a német nemzetiségi hagyományőrzés területén:

ŐSSZEL
– Sváb népszokások felelevenítése
– nemzetiségi kirándulás egy magyarországi németek lakta településre
– sváb művész (képzőművész, zenész, költő, író) meghívása az iskolába rendkívüli órák megtartására
– Márton-napi hagyományőrző ünnepség

TÉLEN
–– német nemzetiségi karácsony
– adventi koncert
– a német vers-és prózamondó verseny kerületi fordulóját iskolánk szervezi
– Rosenmontag – farsangi felvonulás az iskolában

TAVASSZAL
– kapcsolattartás az anyaországgal (németországi cserekapcsolat Marktoberdorf iskolájával)
– országos nemzetiségi tanulmányi versenyek írásbeli- és szóbeli fordulói
–– részvétel a Német Nemzetiségi Önkormányzat programjain

NYÁRON
– nemzetiségi hagyományőrző tábor

1990 óta cserekapcsolatot tartunk fenn a bajorországi Marktoberdorf iskolájával. A német nyelvet magabiztosan beszélő 6-8. osztályos tanítványaink április végén-május elején egy hetet töltenek vendéglátó családoknál Németországban, majd a következő héten a magyar családok látják vendégül a bajor gyerekeket. Céljaink ezzel kapcsolatban:
– nemzetközi kapcsolatok szélesítése
– országismereti tananyag kibővítése (földrajz, német nyelv)
– népismereti anyag kibővítése (hon-és népismeret, német népismeret)
– szokások, iskolarendszer összehasonlítása

Schmidt Klára
német nyelvi munkaközösség vezető

Közzétéve: 2016. április 21.
Frissítve: 2022. május 5.