2015-12-21

Múltunk

Intézményünket 1927-ben Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter döntésére építették. A terveket Janszky Béla és Szivessy Tibor műépítészek készítették, a kivitelező Kapuváry Gusztáv építőmester volt. Az intézmény két épületszárnyát boltíves, fedett folyosó kötötte össze. A bal oldali épületrész óvodának készült, emeletén igazgatói és óvónői lakásokat alakítottak ki, a földszinten pedig iskolaszolgai lakrészt. A jobb oldali szárnyon hat tanterem volt. A valaha Rendessy-telepi iskolának nevezett iskolánk túlélte a háborút, majd Pestszentlőrincen és egyben Budapesten is ebben az épületben indult meg elsőként a tanítás 1945. január 22-én.

01_mult_01_1280x805

Az iskolát körülölelő Lakatos-lakótelep építése során, a megnövekedett gyereklétszám miatt – átmeneti jelleggel – 12 barakk tanteremmel bővítették az intézményt. Az épület ma is ismert külső formáját és jellegét az 1971 nyarán végrehajtott nagyszabású felújítás és átépítés során nyerte el. A főváros egyesítésének 100. évfordulójára készült el az iskola udvarán a fedett tanmedence, amely 1991-ig szolgálta az iskola és a kerület ifjúságát.

01_mult_02_1280x934

A német nyelv oktatását az 1975-76-os tanévben tagozatos formában kezdték meg. A tagozatos oktatás mellett, azt folyamatosan felváltva 1996-ban német nemzetiségi nyelvi program került bevezetésre a kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésére, a fenntartó Önkormányzat támogatásával. Ez az intézkedés magával hozta az iskola nevének megváltozását is. A kerületi lakosok által – az épület színe után – Piros Iskolának nevezett intézmény neve Német Tagozatos és Német Nemzetiségi Általános Iskolára változott.

1987-ben jelentősebb felújításra és bútorcserére került sor. Két évvel később tagintézménnyel bővült az akkor még Vörös Hadsereg útja 100. alatt működő általános iskola. A ma már ismét Üllői-nek nevezett főút túloldalán, a 380-382-es szám alatt található “nagy iskolától” mintegy kétszáz méterrel távolabb fekvő bölcsőde épületében elsős és másodikos diákok kerültek elhelyezésre.

01_mult_03_958x720

1996. április 1-jétől a kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére, a fenntartó Önkormányzat támogatásával alanyi jogon biztosítjuk a kerületi tanköteles gyermekek számára a nemzetiségi oktatást. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy lakóhelyünkön a vártnál is több a német származású lakos, aki élni szeretne lehetőségeivel, jogaival, és az elődök szokásait tisztelve ápolni szeretné családja hagyományait, kultúráját. A beiratkozás során 20-23 óvodából érkeznek hozzánk a kisiskolások, többen a kerület nemzetiségi óvodáiból.

2002-ben, az intézmény fennállásának 75. évfordulóján került felavatásra az iskola egykori diákjának, Szécsi Margit költőnőnek – Nagy László költő felesége – emléktáblája.

01_mult_04_1200x1600

2003/2004-es tanévben befejezte tanulmányait az utolsó tagozatos osztály, így azóta már minden diákunk a német nemzetiségi tanterv szerint tanul. Az iskola neve 2004 szeptemberétől tehát: Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola.

2004-ben a gondnoki lakás átalakításával alakítottuk ki az informatika tantermet, melyben 2005 óta az internet elérése is biztosított. Csoportbontásban tanítjuk a számítógépes ismereteket, tehát minden diák saját munkaállomáson dolgozhat a tanórákon és a szakkörön egyaránt. 2003-ban elindított honlapunkon igyekszünk naprakészen dokumentálni iskolánk életét.

2005-ben – címzett állami támogatásból és önkormányzati forrásból – felépült az Üllői úti épület új szárnya 6 tanteremmel, elkészült a tornaterem öltözőkkel, raktárakkal. A jelentős beruházás eredményeképpen a korábbi kettő helyett egy telephelyen, jobb feltételek között működik az iskola. Az építkezés után a régi épületrész területeit újítottuk fel. 2005 őszén a belső udvar új térburkolattal gazdagodott. 2006 tavaszán kertépítéssel folytatódott a munka. 2010-től új játszótéri játékok biztosítják a szabadidő és a szünetek élményekkel teli eltöltését.

01_mult_05_1600x1200

Ezt a nagyszabású beruházást, mely nemcsak iskolánk, de a kerület történetében is példátlan, a fenntartó önkormányzat, az iskola és az alapítvány képviselői által megkötött háromoldalú megállapodás tette lehetővé, melyet a képviselő-testület 2003. április 3-án fogadott el. A határozat értelmében az Önkormányzat garantálja az iskola helyben maradását és további működtetését. A Piros Iskola Alapítványa vállalta, hogy legfeljebb 10 éven keresztül évi ötmillió forinttal járul hozzá a fejlesztések megvalósításához. Az elképzelések megvalósítását a Kormány 2004. évi címzett és céltámogatása, az önkormányzat anyagi forrásai, valamint a szülők és a nevelőtestület személyenként havi minimum 1.000 Forintos hozzájárulása tette, teszi lehetővé.

2007-ben két kiadvány megjelentetésével ünnepeltük intézményünk fennállásának 80. évfordulóját. A ‘”Vas verem” című mesekönyvünk kollégáink által német eredetiből fordított meséket tartalmaz diákjaink illusztrációival. Jubileumi évkönyvünkkel pedig iskolánk múltját és jelenlegi életét igyekeztünk szemléletesen bemutatni.

01_mult_06_2048x1360

2012-ben a Piros Iskola Alapítvány által biztosított forrásból, 8 tantermet szereltünk fel interaktív táblákkal és elkészült a gumiborítású udvari sportpálya is. Szülői kezdeményezésre és kivitelezésben az udvar kövezett részén ugróiskola, malom és sakk játékok kerültek felfestésre.

2015 nyarán a kerületi önkormányzat új szervert, vékonyklienseket és monitorokat vásárolt intézményünknek. A Városgazda Zrt. és a Piros Iskola Alapítvány udvari pingpongasztalokat ill. mobil kosárpalánkot szerzett be.

2016 nyarán a Piros Iskola Alapítvány további 10 tanteremet szerelt fel projektorokkal és számítógépekkel és a szükséges kiegészítőkkel.

2017 decemberében a Külső-Pesti Tankerületi Központ Európai Uniós forrásból informatikai eszközöket vásárolt intézményünk részére.

2020 tavaszán az Alapítvány Pestszentlőrinc – Pestszentimre Német Nemzetiségi Kultúrájáért laptopokat bocsájtott rendelkezésünkre a digitális távoktatás segítésére.

Közzétéve: 2016. április 21.
Frissítve: 2020. szeptember 20.