2015-12-21

Iskolánkról

Tisztelt Olvasó!

A kerületi lakosok által az épület színe után Piros Iskolának nevezett, nyolc évfolyamos általános iskolánk magas szintű német nyelvi képzés megvalósítására és a német nemzetiségi hagyományok ápolására törekszik. Pestszentlőrinc középpontjában fekvő, kilenc évtizedes múltra visszatekintő intézményünkben olyan fiatalokat szeretnénk felnevelni, akik biztos alapkészségekre épített, megalapozott tudás birtokában tudnak érvényesülni az életben.

01_schulgebaude_410x225Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy tanítványaink később is biztonsággal megállják helyüket. A továbbtanulás során német nemzetiségi, valamint két tanítási nyelvű gimnáziumokba veszik fel diákjainkat. Az országos kompetenciaméréseken hatodik és nyolcadik osztályos diákjaink hosszú évek óta az országos átlag felett teljesítenek. Az elért eredmények és sikerek sokszínűsége azt bizonyítja, hogy valamennyi műveltségi területen versenyképes tudást nyújtunk diákjainknak.

Alapvető céljaink közé tartozik a magyarországi német hagyományok átörökítése és az identitástudat formálása is, ezért valamennyi osztályunkban nemzetiségi oktatásban részesülnek diákjaink. A törvény adta lehetőségekkel élve bevezettük a nemzetiségi népismeret ill. a néptánc tantárgyak tanítását.  Célunk a hagyományápolás kiszélesítése, a német nemzetiség tudat erősítése, a más népek hagyományainak elfogadására nevelés.

Iskolánkban a német, mint nemzetiségi nyelv oktatása első osztálytól kezdve heti 5 órában, csoportbontásban folyik. Ezeken az órákon az óravezetés és a munka is németül zajlik. A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően alsó tagozaton a cél a nyelvtanulás megszerettetése játékos formában, változatos munkaformákkal. 1990 óta partnerkapcsolatot tartunk fenn a bajorországi Marktoberdorf iskolájával. Alkalmanként 20-22 gyerekünk gyakorolhatja a német nyelvet 10 napon át egy német család vendégeként.

01_collage_2

A 2013 / 2014-es tanévtől iskolánk DSD vizsgahely, ami azt jelenti, hogy a kitartó, szorgalmas és tehetséges diákok ingyen, itt helyben szerezhetik meg a „Deutsches Sprachdiplom”-ot. A vizsgán az Európai Tanács 6 szintű rendszerében A2 illetve B1 minősítés érhető el. A tanulók számára sikerélményt, tapasztalatszerzést, a szülők és a kollégák számára pedig pozitív visszajelzést ad az elért tudásszintről. Az 1990-es évektől több, mint 300 diákunk szerzett nyelvvizsgát.

Nyolcadik osztályos tanulóink a tanév végén német nyelvből, ill. német nemzetiségi népismeret tantárgyból írásban és szóban is számot adnak tudásukról a „Piros Iskolás nyelvvizsga” keretében. Először a 2001/2002-es tanév végén kaptak a kezükbe kétnyelvű bizonyítványt búcsúzó nyolcadikosaink, azóta pedig mindenki a kétnyelvű okirattal lép be a középfokú oktatási intézménybe.

Írni és olvasni az elemző-szótagoló-hangoztató módszerre építve tanítjuk diákjainkat. Az alsó tagozaton kisfelmenő rendszerben oktatunk.  Az 1-2. osztályban az óvoda és az iskola közötti, a 3-4. osztályban az alsó és a felső tagozat közötti átmenetet segíti egy-egy osztályfőnök. Az alapkészségek biztonságos elsajátítását ugyanolyan fontosnak tartjuk, mint a német nyelv megszerettetését, megalapozását.

Szakmai munkánk megbecsülésnek örvend a felsőfokú képzésben és a gyakorló tanárok továbbképzésében is. Együttműködésünk folyamatos a főiskolákkal és az egyetemekkel. A tanítás módszertani fogásait kollégáinktól tanulják a leendő tanítók és tanárok. A pedagógusjelöltek gyakorló tanításának irányításával, vezetésével szakmai továbbfejlődésünket is biztosítva látjuk.

01_nyilt_nap_900x1200Iskolánk szoros partneri kapcsolatban áll a XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzattal (NNÖ), a Németszármazású Polgárok Egyesületével (NPE) és a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Német Nemzetiségi Kultúrájáért Alapítványával (PPNNK). A Piros Iskola Alapítvány évek óta jelentős forrásokat biztosít az intézmény működési feltételeinek javítására. A szülői közösség tagjai évről-évre egyre bátrabban és lelkesebben vesznek részt iskolánkat értékekben gyarapító megmozdulásokban, tevékenységekben, osztály- és iskolai rendezvények lebonyolításában.

Iskolánkat jól jellemzi a kerületi Dohnányi Ernő Zeneiskolával kialakított kapcsolatunk is. Már az első osztálytól kezdve az intézményünkbe kihelyezett zenei előképzésre jelentkezhetnek a diákok, de néhány hangszer (pl.: zongora, hegedű) oktatása is elérhető helyben. Intézményünk életéről és eredményeiről több cikk is megjelent olyan újságokban és folyóiratokban, mint a Városkép, a Neue Zeitung, Deutscher Kalender vagy a Barátság.

Szeretnénk, ha az ide járó diákok, szülők és tanárok büszkék lennének arra, hogy ebben az intézményben adhatják tudásuk legjavát, érezzék, hogy elismerés övezi tevékenységüket. Ha átböngészi 2016 tavaszán megújult honlapunkat, Ön is képet alkothat magának hétköznapjainkról!

Munkatársaim nevében is tisztelettel:

Nagy Adrienn Rózsa
intézményvezető

Közzétéve: 2016. április 21.
Frissítve: 2020. június 9.