Az idegen nyelvi mérés eredményei

2021

Iskolánk hatodik és nyolcadik évfolyamán tanuló diákjaink országos idegen nyelvi mérésben vettek részt 2021. május 19-én. A mérés azt vizsgálja, diákjaink nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben előírt Közös Európai Referenciakeret szerinti szinteknek. A hatodikosoknál az A1, a nyolcadikosoknál az A2 szint az elérendő cél. Bővebben erről itt.

A mérés célja a használható nyelvtudás, azaz a kommunikatív kompetenciák mérése. Aki a maximális pontszám 60 %-át eléri, annak tudása az elvárt szintnek megfelelő.

Diákjaink eredményei:

Hatodik Nyolcadik Összesen
Mérésben résztvevők létszáma: 40 fő 48 fő 88 fő
Összesített eredmény: 88,275 % 88,125 % 88,2 %
Legalább 60%-ot elérők: 40 fő, 100 % 44 fő, 92% 84 fő, 96 %
Legalább 80%-ot elérők: 28 fő, 70 % 39 fő, 81 % 67 fő, 75,5 %

Mivel diákjaink több, mint 80%-a elérte a ‘Megfelelt’ minősítést a nyelvi mérésen, iskolánk országos szinten a jól teljesítő felső harmadba került.

Gratulálunk diákjainknak és felkészítő tanáraiknak a kimagasló eredményhez!

 

A kép forrása: www.pirosiskola.hu

Budapest, 2021. június 10.